O nas

Dolomiti Adventure jest marką należącą do firmy NEW TRAVEL - Tomasz Lipiński.


Zajmujemy się organizacją

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych  Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr 217 uprawniający do organizacji imprez turystycznych oraz certyfikat AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr 00.484.288  potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną.