Nasza firma jest beneficjentem programu Unii Europejskiej:

FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Promocja usług i produktów turystycznych NEW TRAVEL na rynkach USA, Indii, Niemiec, Hiszpanii i WB

Cel projektu:

- Rozpoczęcie eksportu usług turystycznych,
- Wejście na rynek amerykański, indyjski, brytyjski, niemiecki i hiszpański,
- Podpisanie kontraktów na świadczenie usług organizacji imprez turystycznych,

Grantobiorca: NEW TRAVEL – TOMASZ LIPIŃSKI (właściciel marki DOLOMITI ADVENTURE i serwisu www.dolomiti-adventure.pl)

Kontakt

Dolomiti Adventure

87-100 Toruń, ul. Wiśniowieckiego 50

Tel.: +48 56 477 98 20 
E-mail: info@dolomiti-adventure.pl 

Obserwuj nas:

  

Newsletter

Otrzymasz 100zł rabatu na pierwsze zamówienie!

kliknij tutaj